Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Kroky lásky (Vidiek)

E D A Hej, ľudia mu povedali, že má opasok nevybíjaný. Hej takú reč i naňho vedú, že má valašku nenabrúsenú. D A E Tak hor sa, Jánošík už volá, na pánov, a grófov tých je škoda, tak hor sa, Jánošík už žiada, aj Hanka aby ho mala rada. Hej, priateľov po zboji vláčil, kým z chudobných stali sa boháči, Hej, hľa bývalí páni, ach, bože môj, vidlami musia prehadzovať hnoj. D A E Tak hor sa, Jánošík už volá, na pánov, a grófov tých je škoda, tak hor sa, Jánošík už žiada, D A E aj Hanka aby ho mala rada. D A E Na trhu už hrach zháňa baba, a Jurko šípi, že je to zrada, Hanku už gróf Révay žiada, nech má ho aj po svatbe rada.