Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

O maňo (Mamy Blue) (Vidiek)

Cmi A hasmašuka čajori A pila deco z mojori B Cmi a pilalatar miričaj miričaj Džavamange pavalte cina lanke malrante B chuda lahar rastesta Cmi Rokíca Cmi R: Ó maňo, ó maňo maňo Fmi G Cmi jój o maňo joj Cmi Ó maňo, ó maňo maňo Fmi G Cmi jój o maňo joj Nahas madžukaj čajurij A pila deco z molori pila zatar miričaj miričaj Almožuka čajori, ó maňo, A pila deco z mojori, ó maňo, A pila latar miričaj Miričaj, ó maňo, ó maňo R: R: Džavamange pavalchen a chuda marante Nahas madžukaj čaru rij A pila deco z molori a pilalatar miričaj miričaj Almonžuka čajori A piladeco z mojori A pilalata miričaj Miričaj, ó maňo, ó maňo R: R: