Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Tajga blues (Golden Kids)

Spí tajga něžná tajga sních bílý v závějích Spí tajga vlídná tajga svůj první těžký hřích Ten žalář z korun stromů A pár pout z modrých hor Jen hlídá chceš-li domů. Tajga-blues tajga-blues zpívá dál tichý chór Nemá slov má jen strach z krátkých dní A dlouhých nocí. Jdou tajgou tichou tajgou stranou půlnoční Jdou tajgou vlčí stezkou pod stráží sluneční Na mapách místa bílá A prázdné stránky knih A v očích divná síla. Tajga-blues tajga-blues ozvěnou hučí v nich Hukot řek větru šum bouře smích Za dlouhých nocí. A tajga ta nic netušící vlídná tajga svět celý pokrývá A naši cestu sněhem houštím před nic netušícím světem ukrývá Kam půjdem půjdem slepí Tím lesem plným krás Na patách se nám lepí. Tajga-blues tajga-blues které vězní nás Tajga-blues křáplý hlas vyhnanství Za dlouhých nocí.