Binance

Alfa Bio TRESKA (Helenine Oči)

Bolo to v čase keď som bol vezeň, Dostal som na obed 1 mŕtvy rezeň, Bola k nemu nejaká tá uhorka, Spred týždňa - asi z utorka. Zostala mi v duši veľká trauma, Už nechutí mi vôbec žiadna fauna, Manželka sa zlostí neviem prečo, asi nechce variť pre mňa zese lečo. D A R: Alfa bio treska, G A Tá ťa zachráni, D A Alfa bio treska, G D hneď ti pretrávi, Alfa bio treska, To je pokrm náš, Alfa bio treska, aj na rožok ju dáš, ://Sójový granulát, to je tvoj kamarát//: Bolo to v čase keď som bol vezeň, Dostal som na obed 1 mŕtvy rezeň, Bola k nemu nejaká tá uhorka, Spred týždňa - asi z utorka. R: Alfa bio treska, Tá ťa zachráni, Alfa bio treska, hneď ti pretrávi, Alfa bio treska, To je pokrm náš, Alfa bio treska, aj na rožok ju dáš, ://Sójový granulát, to je tvoj kamarát//: