Binance

Slimaky (Helenine Oči)

C G C Slimaky, slimaky, vykupuje Jednota, C G C Slimaky, slimaky, vykupuje Jednota, F C Pretože dneska sú v móde krátke nohavice, F C dneska sú v móde krátke nohavice, C G C Slimaky, slimaky, vykupuje Jednota. C G C Dostal som sračky z Tesco lupačky, C G C Dostal som sračky z Tesco lupačky a prečo? F C Pretože dneska sú v móde krátke nohavice, F C dneska sú v móde krátke nohavice, C G C Slimaky, slimaky, vykupuje Jednota. C G C Lepší vták v hrsti ako ženská na Streche, C G C Lepší je vták v hrsti ako ženská na Streche. F C Pretože dneska sú v móde krátke nohavice, F C dneska sú v móde krátke nohavice, C G C Slimaky, slimaky, vykupuje Jednota. C G C Čo je to, čo je to, čo je to za robota, C G C keď ti ženské na ulici obdivujú ... saxofón, a prečo? F C Pretože dneska sú v móde krátke nohavice, F C dneska sú v móde krátke nohavice, C G C Slimaky, slimaky, vykupuje Jednota.