Binance

Žúrka (Helenine Oči)

GCD Letí čmeliak po poli, GCD ti dáu ti dáu ti dáu. Hlavička ho nebolí, ti dáu ti dáu ti dáu. Slnečný deň začína, ti dáu ti dáu ti dáu. Letí a spomína, ti dáu ti dáu ti dáu. GDGDGDCD R: Tí dáu tí dáu tí dáu tí dáu... Včera pil s Truhlíkom, ti dáu ti dáu ti dáu. Spitý grcal za kríkom, ti dáu ti dáu ti dáu. V listoch na prvosienke, ti dáu ti dáu ti dáu. Striedali sa na lienke, ti dáu ti dáu ti dáu. R: Tí dáu tí dáu tí dáu tí dáu... Bola žúrka pod kríkom, ti dáu ti dáu ti dáu. Rozlúčka s koníkom, ti dáu ti dáu ti dáu. Koncert mali cikády, ti dáu ti dáu ti dáu. Komár dostal po tvárí, ti dáu ti dáu ti dáu. R: Tí dáu tí dáu tí dáu tí dáu... Ten si to odskáče, ti dáu ti dáu ti dáu. Kto nasral roháče, ti dáu ti dáu ti dáu. Na sladkom nektári, ti dáu ti dáu ti dáu. Motýle sa sčapali, ti dáu ti dáu ti dáu. R: Tí dáu tí dáu tí dáu tí dáu...