Binance

Rozhovor 9.5.1945 (Budoár staré dámy)

Sváteční šaty a rudou vázanku Dceruško, teď honem ven. Podívej, Sergej sedí v tanku, už se nám splnil dávný sen. Nejsme tu sami. Kolem chodníků vyrostl celý lidský les. Krásnější báseň si nenapsal básníku. O českém máji když kvetl bez, když kvetl bez. Dceruško vidíš tu statečnou armádu? Svobodu vrací nám zhrzenou čest. Dneškem se mění naše zem v zahradu, v které mír všemu dá růsti a kvéést. Všichni jsme jako pochodně planoucí, jediná ústa, z nichž zní jeden hlas. Který nám ležel, tak dlouho na srdci, ať žije mír! Sovětský svaz!