Dobrý den prapore (Vyčítal Jan)

Ami Dmi E7 Ami Celý svět listoval denním tiskem,celý svět zanechal hovorů, A7 Dmi Ami E7 Ami já jsem Vás uvítal ruky stiskem a zvedl pohled svůj nahoru. Ami Dmi E7 Ami Dobrý den, prapore hvězd a pruhů,tak už ses rozvinul nad náma, A7 Dmi Ami H7 E7 dobrý den,prapore našich druhů,co jsme je vítali s džípama. Ami Dmi E7 Ami Dobrý den, radare, prostě welcome,tak jsme se konečně dočkali, A7 Dmi Ami E7 Ami dobrý den, radare, já ti tleskám, kámoši usárnou mávali. R1. A G A G Vyřiď tam prosím do vesmíru,vyřiď tam mezi hvězdama, A G F E7 že chcem žít nadál s každým v míru, radši však šijeme U Sama. Ami Dmi E7 Ami Dobrý den, radare,prostě welcome,tak jsme se konečně dočkali, A7 Dmi Ami E7 Ami dobrý den, radare, já ti tleskám, kámoši usárnou mávali. R2. A G A G Vyřiď tam prosím,že my víme,kdo nám kdy přines svobodu, A G F E7 kde Masaryk s prezidentem Wilsonem pomoh našemu národu. Ami Dmi E7 Ami Dobrý den, prapore hvězd a pruhů,tak už ses rozvinul nad náma, A7 Dmi Ami E7 Ami dobrý den,prapore našich druhů,co jsme je vítali s džípama.