Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Boží soud (Komunál)

Už mně zní hudba záhrobní, už příchází náš čas, už vstávají a tiše zpívají, už slyším jejich hlas. Na tuhle chvíli jsem čekal dlouho, až mě pozvou před boží soud, až vystřídáš mě a zbavíš mě pout, má loď už čeká, už můžeme plout. Můj domov byl jen zahrada tichá, je plná křížů a mrtvých těl, jak se Ti líbí, to je můj domov, tak Tě tu vítám, tady máš hrob. Svůj kříž nesou dál tou pouští vyprahlou, zem maj spálenou, dobytou. Na tuhle chvíli jsem... Můj domov byl jen... Svůj kříž nesou dál...