Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Eldorado (Komunál)

Ami G Ami V dálných dálkách v zámoří, G Ami ční prý zlaté pohoří, G D příchozího pohostí C G E nádherou a hojností. Dík těm smutným pověstím, zástupy šli za štěstím, chátra i ti bohatí s vírou, že se vyplatí. Ami G Jít a hledat Eldorado, C D G E zbavené vší víry člověčí, Ami G jít a hledat Eldorado, C D G kde je láska, mír a bezpečí. Báchorce té uvěří, snadno duše někteří, spíš než zlatonosný šíp nám dnes rozum káže jít. Jít a hledat... Protože mi už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko v našich srdcích a v našich myslích, že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění, nosíme ho v sobě a ptát se na něj je naši přirozená povinnost. Jít a hledat... Jít a hledat...