Matikář - naučíme matematiku. Každého.

RVHPII (Komunál)

Oči černé - oči rudé - ležely tam - dole v truhle ležely tam - pěkně ztuhle - chvíly támhle - chvíly tuhle Oči černé - oči rudé - ležely tam - dole v truhle paněmajtěmi - vodku dajtěmi - až budu na zemi vynadajtěmi Koupím si gumáky a nový tepláky a vyrazím do Oděsy na bál a tam v Tý Oděse tam budu na plese řádit jako elegán... Elegán v gumákách a nových teplákách co tančí jako generál jako král vyskočí - dívky si ochočí bude davem jistě milován...