Matikář - naučíme matematiku. Každého.

vánoční POVÁNOČNÍ (Cihelna spol)

D Ami D - Ami DÍK, ŽES K NÁM ZASE CESTU NAŠEL, D Ami D - Ami ŽE S NAŠIMA JSI CHVÍLI BYL D Ami D - Ami TEN VEČER KLID SE NA STŮL SNÁŠEL D Ami D - Ami JEN MOH JSI S NÁMI ZŮSTAT DÝL Hmi7 C JEŠTĚ NEOKUSILS VÍNA G D CO PRO TEBE SCHOVÁVÁM Hmi7 C CHTĚL JSEM TI ŘÍCT, ŽE SVĚT JE DŘINA G Dmi2 D ALE KRÁSNÁ, KDYŽ NEJSI NA TO SÁM G Dmi2 Asus D - Ami STRAŠNĚ KRÁSNÁ, KDYŽ NEJSI NA TO SÁM JEDNOU V ROCE PŘIJDE CHVÍLE KDY MÁM DVEŘE DOKOŘÁN ZASE STOJÍM V PLNÉ SÍLE A PAK JÍ BLÍZKÝM ROZDÁVÁM JEŠTĚ NEOKUSILS VÍNA CO PRO TEBE SCHOVÁVÁM CHTĚL JSEM TI ŘÍCT, ŽE SVĚT JE PSINA I KDYŽ OBČAS SLZY V OČÍCH MÁM JENOM OBČAS SLZY V OČÍCH MÁM Cánon sloka 1 Ref 1