Babylon (Csáková Ilona)

Fmaj7 Cmaj7 Á a aú á á áu .. F Cmaj7 Á a aú á á áu .. Fmaj7 Cmaj7 Proudy tónů, vůne stínu F Cmaj7 V ústech pálí slovo Babylon Fmaj7 Cmaj7/E Proudy tónů, vůne stínu F Cmaj7 K hříchu svádí slovo Babylon F ?: Noc je tajemná Cmaj7 Nikdo nepozná F Hraje jen pro nás Cmaj7 Hraje Babylon Noc je tajemná Nikdo nepozná Hraje jen pro nás Á a aú á á áu .. Á a áú Proudy tónů, vůne stínu V ústech pálí slovo Babylon Proudy tónů, vůne stínu K hříchu svádí slovo Babylon ?: Á a aú á á áu .. A a áú á á áu ..