Binance

Zpívám gloria (Duet D´Artagnan a Constance) (Norisová Zuzana)

On: Dámě své zde skládám Hold i verš a žádám Zkus mě chvíli hřát Žár tvůj mám tak rád Teplo já chci brát i dát Ona: Krátký čas tu spáváš K ránu však se stáváš V mých snech nepoznán Přítel muž i pán Pod kůží tě mám On: pod kůží tě mám Oba: Lásku chci ti dát a dám Ona: Dál jsem pouze tvá On: Můj cit pouta tká Oba: Kouzelné jsou souzené Ty chvíle lásko má Oba: Vášni tvé se vzdávám Já Tebou se stávám Mými póry,z ráje chóry On : zpívaj Gloria Ona: zpívaj Gloria Oba: zpívaj Gloria i já --- mými póry z ráje chóry On: zpívaj Gloria Ona: zpívaj Gloria Oba: zpívám Gloria též já