Naposledy vložené
Úniková místnost Vlaková loupež
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Kľúč pod prahom (Vondráčková Helena)

(D7) G Emi Kľúč pod prahom, za dvermi dom, Hmi zámka v dverách, Ami D tak ako včera, odomkni, vstúp. G Emi Hmi Pod prahom kľúč, to je môj sľub, ktorý značí, C D7 G že sa mi páči, keď s tebou vstúpi slnečný lúč. G F Až zlatý dážď pozháša púpavy v záhradách, G F lásku mi dáš, obom nám poklady láska dá, Dmi G7 mesačnú tíš, nehu rúk, Emi Ami smäd úst, svetlo dní, Emi7 A7 len príď, predsa vieš, D D7 máš pod prahom kľúč. G Emi Hmi Vezmi ten kľúč, láske ma uč a buď mojím, C D7 G D7 sama sa bojím, odomkni rýchlo, do domu vstúp. Kľúč pod prahom, za dvermi dom, zámka v dverách, tak ako včera, odomkni, vstúp. Pod prahom kľúč, to je môj sľub, ktorý značí, že sa mi páči, keď s tebou vstúpi slnečný lúč. Až zlatý dážď pozháša púpavy v záhradách, lásku mi dáš, obom nám poklady láska dá, mesačnú tíš, nehu rúk, smäd úst, svetlo dní, len príď, predsa vieš, máš pod prahom kľúč. Vezmi ten kľúč, láske ma uč a buď mojím, sama sa bojím, odomkni rýchlo, do domu vstúp, G Emi Ami láska nám poklady dá, D G nehu rúk, mesačnú tíš, Emi Ami svetlo dní, smäd našich úst, D D7 G preto príď, máš pod prahom kľúč.