Hodina H (Rottrová Marie)

Oči oken mých řadu dní jsou spíš jen soumrak znáte,je ještě v,pátek šeď šestý den je úsvit prohřeje dříve stín a koukej teď Chytej úúsměv pod zídkou z,těch oken s,krásnou vyhlídkou a chytej vzkaz že radost mám že zmizel stesk a,je ten tam sobota jak z,ledu a já si řeknu jedu je,tu hodina H hodina H horečka mě žene a máme dneska bene je,tu hodina H hodina H á, á, á, á hodina H hodina H á, á, á, á hodina,,,H h h h ó pro nás dva Celý týden měl jsi děsný shon a celý týden já tu žila jako mnich ale teď mám okna bez záclon jaro blízko je jaro září v,nich Chytej úúsměv pod zídkou z,těch oken s,krásnou vyhlídkou a chytej vzkaz že radost mám že zmizel stesk a,je ten tam sobota jak z,ledu a já si řeknu jedu je,tu hodina H hodina H horečka mě žene a máme dneska bene je,tu hodina H hodina H á, á, á, á hodina H hodina H, á, á, á, á hodina,,,H hm hm hm Zas máme vííkend Svět náhle tančíí Svět náhle kříídla máá zas máme víkend Svět náhle křídla mááá má hodina H, Oči oken znáš řadu dní jsou spíš jen soumrak pusto tma pouze prázdno šeď šestý den je právě zvou sedmá sál tu spal a koukej teď chytej úúsměv pod zídkou z,těch oken s,krásnou vyhlídkou a chytej song co dones nám že zmizel stesk a,je ten tam sobota jak z,ledu a já si řeknu jedu je,tu hodina H hodina H horečka mě žene a máme dneska bene je,tu hodina H hodina H á, á, á, á hodina H hodina H á, á, á, á hodina,H h h h Zas máme vííkend Svět náhle tančíí Svět náhle kříídla máá zas máme víkend Svět náhle křídla mááá má hodina H, á á Zas máme vííkend Svět náhle tančíí Svět náhle kříídla máá zas máme víkend Svět náhle křídla mááá Zas máme vííkend Svět náhle tančíí Svět náhle kříídla máá zas máme víkend Svět náhle křídla mááá Zas máme vííkend Svět náhle tančíí Svět náhle kříídla máá zas máme víkend Svět náhle křídla mááá