Mercedes (Nagy Peter)

A Hmi E ?: Žralok na prachy, nežne si ma chyť A Fmaj7EA Len nešahaj mi na mercedes Si žralok na prachy, nežne si ma chyť Len nešahaj mi na mercedes A Tak ty si chcela ochutnávať C E Z našej smotánky Nech sa páči ale najprv Sadni mi na klín ?: Máš dolárové oči a pýchu Afgánskeho kruta Radím ti buď na mňa milá Ty si už moja štvrtá ?: