Osud môj (Nagy Peter)

G D G D Emi Osud, osud môj, čo spravím s tebou, C Emi Ami D nikdy nechceš počúvať, čo od teba chcem, preto osud môj, nechcem byť už tvoj, môžeš sa len prizerať jak robím si čo chcem. C Ami D G ?: Oú, oú, oú, osud môj, už nie som tvoj, C Ami D G oú, oú, oú, osud môj, ja som iba svoj. Bežíš do kruhu, ak veríš osudu, mňa ale takto neklam, oči mám čisté, Tebe ani mne, nič nie je súdené, čo si nenadbehneš sám, už nikdy nepríde. ?: