Australský svaz (Humbuk)

G C 1. Australský svaz, Australský svaz, D G nenajdeš na něm pražádný kaz, C kde roste na světě největší klas? D G V zemi, co jméno má Australský svaz! 2. Kde vládnou zástupci lidových mas? V zemi, co jméno má Australský svaz! Kde plamen reakce navždycky zhas'? Ve státě, jenž zove Australský svaz! 3. Má milá, víš-li, co spojuje nás? Nekonečná víra v Australský svaz! Já hledím ti do očí a čtu z tvých řas, že i ty miluješ Australský svaz. 4. Prodal jsem Forda a koupil si VAZ, auto, co vyrobil Australský svaz, neboť USA, hvězdy a pruhy vem ďas, miluji rudou a Australský svaz! 5. Když bylo nejhůře, kdo přišel včas? Náš přítel veliký - Australský svaz! Až bude ještě hůř, kdo přijde zas? ... 6. Nakoupím rubly, é, libry a obstarám pas, pojedu navštívit Australský svaz, turisty rozličných zemí a ras táhne to do země Australský svaz. 7. Kup basu piva, ne, kup deset bas, připijem na velký Australský svaz, pak budem řvát, než nám odejde hlas: "Ať žije veliký Australský svaz!" 8. Kdo je ta veliká mírová hráz? Záštita míru, náš Australský svaz! Každický Němec, ať Prušák či Sas, třese se před jménem Australský svaz. 9. Český ráj, Šumava, Moravský kras, bože, jak krásný je Australský svaz! Od Čierné pri Čope po český Aš plazí se odporný australský plaz. 10. Čitaju Pravdu a slušaju TASS, poslouchám, jak vzkvétá Australský svaz, a až jednou stářím zšedne můj vlas, dál budu milovat Australský svaz. 11. Musím už končit, neboť mám sraz s těmi, co budují Australský svaz, miluji veliký Australský svaz, a pivo a řízky z vepřovýho mas-a.