Jen klid (Humbuk)

A 1. Dovolený mám tři týdny, už mě nudí video, tak navštívím buď Sydney nebo Montevideo, D A u první přepážky vyvstaly překážky, tak snad Split, H Montreal, Paris, London, Roma, E A všude dobře, nejlíp doma, jen klid. 2. Vyrazil jsem nejdřív pro pas, vydán frontě napospas, dva zájezdy jsem propás', ale hlavně, že mám pas, v Čedoku u dvou kas zápasí o poukaz český lid, jenom klid, jenomže pak jsem stejně uvíz' celkem beznadějně u víz, jen klid, jenom klid. 3. Jel jsem si jak aristokrat do NDR na výlet, ten celník, co mě vokrad', ten snad musel zešílet, ňák se mu nezdály ani mý sandály značky Svit, natuty byl to komplet komplot, zbyl mně jeden malej kompot, jen klid. 4. Pronikly sem cizí světy, samej exotickej zjev, Pygmej, Křovák, yetti, šikmý voči, polská krev, libyjskej emigrant, z NSR šéf a grand, sem-tam Brit, jenom klid, pastevec - arat, Alan - Sarmat, hordy spřátelenejch armád, jen klid. H *: Sbor divnejch khaki uniforem, E A náš lid může nad tím sborem jen klít, jen klít ...