Setkání po letech (Humbuk)

G C G 1. Pozvání jsem přijal všema čtyrma, D G v tom jsem lidem zvyklý vyhovět, C G zvláště když mě pozve známá firma: D docent Dlouhé Bidlo, doktor věd, G C G G7 stoupli jsme si vpravo blízko pípy, C vrchní nám to dával backhandem, A7 D7 nadhodil jsem téma Rychlý šípy, Ami D7 G D ježek v kleci, Stínadla a Em. 2. Zpočátku se vyjadřoval stručně: "Rychlých šípů bylo, tuším, pět, Em byl mistr přísný na své učně, ježek se dal v kleci naklápět, my, Bratrstvo, my jsme byli nuly," najednou měl hovorů jak z Lán, "Rychlé šípy, kamkoli se hnuly, zažily hned příběh na román." 3. "Já tam byl jen, abych páchal škodu, člen všech možných darebáckých tlup, bezpohlavní tvor středního rodu, nestál o mě žádný slušný klub, hřích mi vepsal do tváře své rysy, každý věděl předem, co jsem zač, zbyly na mě jenom ty dvě krysy: zrádce Bohouš, špína Štětináč." 4. "Nosíval jsem strašné hnědé hadry, proklínal jsem každý jejich steh, když jsem šilhal za dívčími ňadry, nepomohly mi v mých starostech, výsměch, to je úděl Dlouhých Bidel, čelit žertům, lžím a grimasám, líp je na tom i ten grázl Fidel, toho má rád alespoň on sám." 5. "Mirek Dušín vkrádal se mi do sna, moudrý, čestný, urostlý a blond, kéž bych tak byl on anebo Losna, nebo aspoň obyčejný Vont, jenže já byl pouhý dlouhý klacek, nesympatický už na pohled, ani kouzlo všech kočičích pracek Ami D7 G E7 A nevyhladí jizvy z dětských let." A D A 6. "Přístup známých z dřívějška i z dneška E A netroufám si srovnávat s tím tvým, D A tobě bych dal všechno, snad i ježka, E za to, žes mě poctil přátelstvím." A D A A7 Zmlknul, dopil, účet za mě zatáh', D jak tak platil, děkovně jsem říh', H7 E7 smích opilých pásků zněl mu v patách, Hmi E7 A když klátivě mizel ve dveřích. C F C 7. Kde by, jářku, ten vzal ježka v kleci, G C vždyť je to vůl a řečí má jak kněz, F C už mě začly nudit ty jeho kecy, G jenže dneska jsem holt bez peněz, C F C C7 vše souvisí se vším, a to úzce, F zvlášt, když je tak malej ten náš svět, D7 G7 Rychlým šípům na zítřejší schůzce Dmi G C budu mít zas o čem vyprávět.