Víš, kdo ti smí (Bobek Pavel)

Víš kdo ti smí z tvých vlásku copy splést, víš kdo ti smí pohladit dlaň, a víš kdo té smí na ústa políbit, hm, hm, hm, Táta, ten ti smí z tvých vlásku copy splést, máma hladivá tvou malou dlaň, a já té teď smím na ústa políbit, hm, hm, hm.