Binance

My proti nám (Orlík)

Ami, G6, C, Dmi, Emi/D, Ami, Emi/D Ami, G6, C, Dmi, Emi/D, Ami, Emi/D Ami G6 C Buďte krví zborcení Dmi Emi/DAmi tak dojdete spasení Bůh vás v nebi ocení za křížové tažení pod křížem se bujte dál kacíř nám všem spánek vzal vždyť vám papež požehnal a sám král vás povolal Dmi Ami G6 C ?: Dýchá Rýn z hranice dým Emi7 Dmi7 F G Ami mistr Jan umírá se svým poselstvím Budem bránit naši zem proti kříži kalichem bok po boku svorně jdem proti světu proti všem píseň na rtech v ruce zbraň zemi svou si hrdě braň musíš platit krví daň lide český rychle vstaň ?1: Ami, G6, C, Dmi, Emi/D, Ami, Emi/D SOLO: Ami, G6, C, Dmi, Emi/D, Ami, Emi/D Nezmohl je celý svět sami se však zmohli hned proti Čechu šel zas Čech zrada chytla druhý dech ?2: Dýchá Rýn z hranice dým mistr Jan dokonal se svým poselstvím ?2: Ami, G6, C POZNÁMKA: = jeden takt