Par nobile (Bezruč Petr)

Ami Dmi 1. Jak různou ti dva mají krev F E Ami a jedno stejné zaměstnání: Dmi tož vodku pálí Nathan L?w F E Ami a pálí vodku markýz Gero. 2. Lid pracuje, až dým jde z cév, a přes noc pije do svítání; když nedá na dluh Nathan L?w, snad počká dobrý markýz Gero. 3. Hřmí Ostravicí hukot dřev, v žold goralům, co skáceli je, krev tráví kvitem Nathan L?w a dere rozum markýz Gero. 4. Ty peněz půjč, ty daně slev - - na gorala rtu prosba žije - - a šlape po něm Nathan L?w a plije po něm markýz Gero. 5. Do tiché noci zní můj zpěv, než zahynem, než jitro vzplane, půl zásluhy má Nathan L?w a druhou půlku markýz Gero. 6. Na jejich hlavy naše krev, když z našich kostí mstitel vstane: na prvou vrbu Nathan L?w a vedle něho Markýz Gero, Nathan L?w, Markýz Gero?