Binance

Čierna vdova (Grigorov Robo)

Emi H Emi Na okne ti pavúk utká mrežu v tichu noci, H Emi E keď ho nevidno. Ami Emi Môžeš dýchať deň aj vôňu sviežu, H Emi len nestrkaj už hlavu cez okno. Smeje sa tá malá čierna vdova, veselo ti zo žíl pije krv. Už tu bola, dnes je tu len znova a ešte horšia ako bola prv. Emi H Aj jaj ... jaj, Emi H ak opije Ťa jej maska nová, Emi H Aj jaj ... jaj, Emi H potom dostane Ťa malá čierna vdova, Emi H H veselo Ti zo žíl pije krv. Nespáli ju oheň ani voda, nevyženie hlad ani mráz, tak ju pošli a potom popros Boha nech odpustí Ti, inak príde zas. Pošli ju niekam a potom popros Boha nech odpustí Ti, inak príde zas. Aj jaj jaj, ak opije Ťa maska nová, potom dostala Ťa stará čirna vdova a vypije Ti zo žíl všetku krv.