Binance

Nedovoľ mi (Grigorov Robo)

Nedovoľ mi oslepnúť Hmi Striedať jednu lásku za druhou Esus E7 So mnou za tou jednou smúť A Daj mi ruku, veď ma tmou A Nedovoľ mi ohluchnúť Hmi Nepočuť keď v duši spieva žiaľ Esus E7 Ešte chvíľu so mnou blúď A To ticho som rád počúval Nedovoľ mi zbohatnúť Trápiť sa kurzom - úrokom Stačí celkom nepadnúť Kráčať len krok za krokom Hmi E A Nech viem kto som a kam patrím Hmi E A Daj lásku všetkým ostatným Hmi E A Nech viem kto som a kam patrím Hmi E A Daj lásku všetkým ostatným Hmi C#mi Daj mi bolesť, smútok, plač Hmi E Nech viem, že radosť bola odmenou Hmi C#mi V mraze zo mňa strhni plášť Hmi E A Daj mi ruku, veď ma tmou Hmi E A Nech viem kto som a kam patrím Hmi E A Daj lásku všetkým ostatným Hmi E A Nech viem kto som a kam patrím Hmi E A Daj lásku všetkým ostatným Hmi E A Nech viem kto som a kam patrím Hmi E A Daj lásku všetkým ostatným Hmi E A Nech viem kto som a kam patrím Hmi E A Daj lásku všetkým ostatným A Čo môžem mať je iba prach Hmi E Ja z tmy už dávno nemám strach A Čo môžem mať je iba prach Hmi E Ja z tmy už dávno nemám strach Hmi E Ja z tmy už dávno nemám strach Hmi E Ja z tmy už dávno nemám strach Hmi E Ja z tmy už dávno nemám strach Hmi E Ja z tmy už dávno nemám strach