Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Po víne (Grigorov Robo)

melódia: /C#C#DC#HA,ADC#HAH... Refrén: F#EC#C#DC#HAH / A hmi E bozky falošné pod modrým dáždnikom po víne každý je trocha básnikom noc dáma stará volá nás na kávu zápalka nádejí E má žiaru prchavú A c#mi hmi E ?: 4 x /: po ví ne je každý básnikom :/ G D A po víne je každý básnikom G D A po víne je každý básnikom krídla daždivé tých našich objatí tak smutne visia dva cudzie kabáty milá to nie som ja končí sa flám suchý kvet umenia na klope nám ?: 2 x ?: A po víne je každý básnikom E A vínečko bíle.