Binance

Potkan kráľ (Grigorov Robo)

Ami Veľké ruky, šedá tvár, mal korunu a tak bol kráľ. Dmi Kráľ potkanov, Ami kráľ potkanov. Im obed bral do kanálov, kde v zime spal a vládol v ríši strašne slobodných, slobodných. Dmi Ami Bol to jazdec kanálový, Dmi Ami nosil starý oblek menčestrový, Dmi Ami všetci ho tu poznali. Dmi Ami Dmi Ami Dmi Ami On známym gestom pomalým si korunu dal z hlavy dolu a povedal len, že mal smolu, Dmi Ami Tak pozdravil nás miestny potkan kráľ. Vietor sa mu s vlasmi hral, keď drobné mince počítal. S ním držal krok len pes, čo nemal obojok. Tak videl som ho naposledy ísť.