Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Svieť (Grigorov Robo)

G Viem, C G noc nemá tiene, C D G v nej ľahko stráca smer. Láska nech ma vedie, tak pomôž mi a svieť. G Svieť mi, svieť mi, C vieš, D G že málo spím. Svieť mi, C D Emi D nech sa v tej tme nestratím. C D G Ukáž mi tu správnu z toľkých viet. C D G Vyslov ju a v týchto tmách mi svieť. Svieť vždy, keď sa búrim a opúšťam breh. Príď, nech padnú múry, tak pomôž mi, svieť. Príď, kto z lampou blúdiš v žiari zápaliek. Svieť a nájdeš ľudí. Pomôž mi a svieť.