Binance

Tak si ešte jednu zápal (Grigorov Robo)

C Emi Ami C Láska je len oblak dymu vôňa drahých cigariet F C Dmi , G tak si ešte jednu zápal chcel som Ťa mať asi inú niekde v diaľke zhasol kvet celkom blízko zavyl šakal možno že si pritom šťastná biela, nahá ako duch tak si ešte jednu zápal ešte, že sa môžem zasmiať ironicky objať vzduch zápalka je ako napalm. Ami G ?: Vybuchni v mojej dlani vyzleč sa z nádejí F Dmi E jak oheň na svitaní či iskra v záveji odfiltruj moje telo a neľutuj tú noc veď obom sa nám chcelo byť v druhom chvíľu hosť.