Binance

Titul Kain (Grigorov Robo)

Ami, D Prachy, prachy nad zlato, prachy nad zákon a pred menom jeden titul - titul: "Kain". Už letí čepeľ, ticho vchádz do Vás, niekto sa pýta či to nebolí. Na ceste hore radšej žiadne slová, ale takí sme predsa nikdy neboli. Ruka čo zradila, sa dvíha znova. Vy ste iba, iba ticho prítomní. Zomiera Ábel, nik ho nepochová, veď to by nebol asi ani obchod výhodný. Rátate koľko asi život stojí... až kým Vás všetkých pošlú z chrámu von! Tam hore, tam o Vás niekto stojí - Vy zatiaľ modlíte sa k peniazom. Vy zatiaľ modlíte sa k peniazom, vy zatiaľ, vy zatiaľ modlíte sa len k peniazom, len k peniazom, už iba k peniazom? Prachy? Ó, brat Kain.