Nižší matematika (Janoušek Slávek)

Emi Ami 1. Hlas z rádia na stole mluví k ranní housce a k čaji, Emi jak včera proběhl den v Angole a to, že tamten tamtěm cosi tají. 2. Jak dlouho trval tankový útok, kolik ztrát přiznal protivník, jaký je dnes na Labi průtok, a pozor: objížďka na Svidník. Emi Ami *: Z nového rekordu běžkyně se včera radovali v Berlíně H7 a v oblačném počasí nám svět buní do krásy. Ami D G Ami D Ami D R: Jak počítá voják, když zjištěný počet předává, Ami D G Ami D Ami D Emi kolik z napočítaného poví svému uhratému radistovi? 3. Do ztrát patří vyřazení, to jest mrtví a poranění, a jestlipak se taky počítají starci, děti a ženy? *: Zdalipak uzdravené odčítají, když už jednou byli vyřazení, a mám-li i já být vyřazený, je líp být mrtvý či poraněný. R: Jak počítá voják, do kolonek se to nevejde, po takovém tankovém útoku na tom stejně tolik nesejde. 4. Rozhodující je příprava a nejdůležitější je být připravený, počítat s tím, že ta chvíle nastává už třeba dnes v čas blíže neurčený. *: Zopakovat si aspoň krátce všechno o té situaci, ale co když budu zrovna na zahrádce, masku mám přeci až v práci! R: Jak počítá voják, když zjištěný počet předává, kolik z napočítaného poví svému zvědavému radistovi? 5. Trocha lehké hudby, opařený jazyk z čaje a snaha nebýt hrubý na dítě, co si u snídaně hraje. *: To zažene všechny chmury, vždyť přece rozhodující je příprava, to platí na noční i ranní můry, dítě mi v duchu nadává. R: Jak počítá dítě, když jde třeba o jeho cukroví, kolik z napočítaného poví svému živiteli - tatíkovi? R: Jak počítá stařec, když jde třeba o jeho léta, kolik z napočítaného poví svému zvědavému pravnukovi? R: Jak počítá žena, když jde třeba o její lásky, kolik z napočítaného poví svému nejdražšímu milencovi? Ami D G Ami D G R: Jak počítá voják, jak počítá dítě, Ami D G Ami D G jak počítá stařec, jak počítá žena, Emi a s čím počítáš ty?