Nad horama vyšla hvězda (Javory)

G D G Nad horama vyšla hvězda, G C G která nikdy nesvítila, G D Emi C cože je to za znamení, G D G cože je to za novina. Pojďme lidi pospěšme si, půjdeme přes hory, lesy. Za tou hvězdou ku Betlému, k Ježíškovi maličkému. Že prý je mu v chlévě zima. Ať každý vezme všechno co má. Do Betléma poneseme, Ježíškovi darujeme. Radujme se bratři milí, radujme se z darování, z lásky, která věčně trvá. Ve všem lidském obcování. Z lásky která vždycky tiší, ztráty, bolesti a žaly. Radujme se bratři milí, z toho že jsme darovali.