Gobelin (Klíč)

Emi D Hmi 1. Z cimbuří zněl můj táhlý tón, Emi D když můj pán slavně z bran vyjel ven, Emi D H7 ta trubka či trouba, to jsem já, ne on, Emi D Emi vždyť on na hon vyrazil si jen. 2. Když na trofej číhal v doubravě, kolem toulavý trubadúr šel, měl pod paží loutnu, kuklu na hlavě, a můj hlas pěkně v ústrety mu zněl. G D R1: Něžně v komnatách dámy ho vítaly, Ami Emi aby na sladkou loutnu jim hrál, G D H7 spolu gobelin tkali, můj pán, ten lovil dál, Emi D Emi kluk-vykuk v kukle se jen smál. Ami G Emi *: Truvéra loutna sladká jsem, Ami G trouba hlásná, ta netuší nic, Ami G E že můj pán té dámě zlíbal roucha lem, Ami G Ami je pravdy jenom polovic. *: Spíš než šíp z toulce toulavá píseň ze srdce zasáhne laň, ten, kdo ví, jak tkát, nit s nití protkává, útok je nebezpečná zbraň. C G R2: A že láska i les mají temný klín, Dmi Ami je tu paroží, truvér i laň, C G E a tak bude ten gobelin navždy zdobit síň, Ami G Ami výjev či historická daň, R3: Dam dava dam ... G Ami R2: + pojď, popatř a pomodli se zaň ...