Alibi v A-moll (Kryl Karel)

Ami E7 Ami 1. Znám muže, kteří za hru pošetilou E7 Ami páteř i čest, i život dali by, G C znám jiné, kteří vzdají svoji milou, E7 jen aby mohli chodit na ryby. 2. Znám mnohé, kteří vyhrožují silou a zdravý rozum smění za sliby, a nejvíc těch, co klečí před gorilou, a pro škleb její ztratí pochyby. G C R: [: Já v New Yorku i v Sydney nebo v Mníšku G C vždy věřil, že čas mříže rozhlodá, Dmi Ami a do kanálu hodit vkladní knížku, E vzal za své to, co značí svoboda. :] 3. Je smůlou, jestli hříčkou nahodilou máš pod kontrolou jen své pohyby a denně jásáš s dvorní kamarilou, že svět je z růží a nic nechybí. 4. Já nechtěl kývat s tváří roztomilou, změnil jsem byt, jak jiní mohli by, jsem, jak jsem byl, a, byť mi pouští žilou, nepatřím k těm, jimž třeba alibi! R: