Atlantis (Kryl Karel)

Ami G Ami 1. Z cínových mraků teče voda, teče, C G C opilí mocí chytají se slámky, Dmi G Ami v rytířském znaku larva obaleče F E Ami a slizcí mloci na averzu známky. F G Tučňáci, sysli, žáby, psi a dravci, Dmi G F E lidojem pražský, kaple Husova, Ami Dmi a paní Pravda mlčí na podstavci, Ami F7 E Ami němá a slepá - sádrová. 2. Syn kreslí vlajky, vlhčí anilínku, zapláčou ve mně trojbarevné křídy, na nebi krajky ze šedého zinku, za kopcem země s erbem Atlantidy. Na známce Svojsík, Opletal a Benka, Heyrovský, Mozart s paní Miladou, a ještě jedna modrá podobenka: někdy i krále ukradou. 3. Na nebi barva zvětralého cínu, společnost Kafků upravuje Zámek, kuklí se larva v pachu naftalínu a vůně čpavku halí sbírku známek. Tu Andrej Kmeť a onde Andrej Hlinka, Marasyk, Seifert, Palach, Martinů ... Neopustím-li, zabijí mi synka, a opustím-li, zahynu ...