Bivoj (Kryl Karel)

Ami G Ami E Ami Ami G Ami E 1. Z chyže pod horama hotel Panorama buduji, Ami E Ami maje po levici svoji polovici svalnatou, G Ami v tom panoramatu mezi horama tu sleduji E Ami pannu pololvici s horní polovicí hřivnatou, C G C panna pololvice řízek z kralevice smažila, G E mýdlem polila se, potom holila se v poklusu, Ami G Ami vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila G Ami horní polovici dáti k dispozici cirkusu, C G Ami E Ami E Ami E Ami G Ami E Ami la la la ... 2. V hrsti perořízek, jedl Nero řízek v jeteli, vzadu Apeniny, kilo huspeniny v popředí, vsedl do žiguli strýce Caliguly, chcete-li, vzal na půdě lati, jel si udělati prostředí, v stínu Kolosea seděls' v karose a netušil, že je volovinou hrát si s hořlavinou u latí, vatra nectila tě, bratranec ti latě vysušil, domy plápolaly, požár udolali mulati, la la la ... 3. Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo, jeda v čele voje, našel u Bivoje Libuši, Líba drapla dýku, křikla na vladyku:"Nemehlo! Kde si bol tak dlho?", Bivoj popadl ho za uši, na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky, znaje, našlápne-li někde na šrapnely, vyletí, jeden vylekanec, zařval:"Hele, kanec divoký!", pak to ohlodali, do knížek to dali pro děti, la la la ... 4. Kterak, na mou věru, zahnat nedůvěru k vrchnosti, když mě kontrolují, i když na Metuji vesluji, čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností, krátce před zatčením žiji s přesvědčením ve sluji, a když na pivo je, myslím na Bivoje - zemana, čtu si Calderona, myslím na Nerona - paliče, doma v polici je tajná policie schovaná, tak si na němého hraji v domě mého holiče, la la la ..., tak si na němého hraji v domě mého holiče ...