Darwin? (Kryl Karel)

Dmi A7 Dmi 1. Svět byl kdysi rozdělen na zájmové sféry, A7 Dmi kdo nechtěl být "přivtělen", musel vlastnit kvéry, C Gmi A7 k zabránění panice roztáhly se dráty, F C A7 Dmi A7 Dmi A7 vyznačily hranice, a tak vznikly státy, ach jó. Dmi A7 Bb A7 2. Státy měly povahu zuřivého býka, dovolím si úvahu, corridy se týká: vezmi hadr červený - býk je z něho jelen, a pak mezi jeleny bude jelen vtělen, ach jó. 3. Kouká býček nebohý na skutečnost prostou: místo rohů parohy na hlavě mu rostou, rozvíjí se všestranně, okusuje hloží, jeví zájem o laně a vesele se množí, ach jó. 4. Hajný řeční o míru, o nadšení z práce, mezitím mu v revíru vzrostla populace, oblékl si halenu, zavolal si lovce, aby mu prý z jelenů nadělali ovce, ach jó. 5. Místo lovců zeshora poslali mu vědce, vědec je však potvora a genetiku nechce: "Buržoazní pavědi ztěžují nám práci, z půlky budou medvědi a z druhé půlky ptáci, ach jó!" 6. Že je věda vznešená, nezná kompromisy, dal jelenům do sena Lysenkovy spisy, vysoká se nažrala předepsané dávky, velká změna nastala, ale - chyba lávky, ach jó! 7. Jelen není nadšený, že není, co býval, z laní že jsou kačeny a on sám je - mýval: "V postavení zoufalém pokusím se přežít, lépe býti mývalem, nežli vůbec nežít, ach jó!" 8. Kačeny i mývali mají rádi vodu, potají se stýkali - dali základ rodu, nahoře se radují z územního zisku, u potoků hodují stáda ptakopysků, ach jó. 9. Zatímco se velmoži těší svému vlivu lidstvo už se nemnoží - oddává se pivu, nikdo už mu na hroby nepřinese věnce, jsme tu svědky choroby zvané dekadence, ach jó. 10. Objevil se jedinec mezi ptakopysky, obhlédl svůj zvěřinec, olízl si pysky: "Odstraníme hranice! Otevřeme dvéře! Dáme místo v kronice ptakopysčí éře, ach jó!" 11. Zvířena je nevinná, nezná, co je otrok, nepřečetla Darwina a neví, co je pokrok, otevřeli hranice, podlehli tak dravcům, a než přišly opice, patří vláda ssavcům, ach jó. 12. Od opice k člověku je už jenom krůček, najednou jsme v pravěku: Homo peče bůček! Homo se nám rozmnoží - základ pro starověk, potom sáhne po noži - a je z něho člověk, ach jó. 13. Člověk ruce přiloží k společnému dílu, z vítězů jsou velmoži, dosahují cílů, ti pak, kteří prohrají, rezignují k pivu, pomalu nám vznikají nové sféry vlivu, ach jó. 14. Svět je totiž rozdělen na zájmové sféry, kdo nechceš být "přivtělen", musíš vlastnit kvéry, k zabránění panice roztáhnou se dráty, vyznačí se hranice - a zas máme státy, ach jó ...