Jidáš (Kryl Karel)

Ami C E Ami E Ami E Ami C E Ami 1. Noc jako sluj, vteřin šest do svítání, C G7 Ami E pysk zpocený vyzývá podsvětí, Ami C E Ami E ó, ďáble můj, mrtvo jest slitování, Ami E Ami E snad zisk splacený zradu mou posvětí. 2. Cár šarlatu, v tváři hlen z poplivání, mříž u stěny, sedlá krev na rukou, Ami C Ami E král bez šatů připraven k uvítání, Ami G Ami hle - kříž dřevěný s trnovou parukou. G Ami R: Jidáši, k čemu výčitky svědomí, G Ami Jidáši, k čemu tohleto smetí, G Ami farizej nikdy rukama nelomí, G E(F) (E) Ami C E Ami G7 Ami E pro něho účel prostředky světí! (F Ami G Ami) 3. Noc bez kazu, mincí pár zvoní v plášti, hlas zchraptělý do pekel neletí, Ami C E Ami G stín provazu jako dar plný zášti Ami G Ami pro vás, dospělí tohoto století! R: Jidáši, dnes jsi důstojným občanem, s mincemi nemáš nijaké viny, zítra zas třicet stříbrných dostanem: vždyť když ne my, tedy zradí ho jiný!