Kain IX. (Kryl Karel)

Dmi A Dmi 1. Jsem pán a císař Kain Devátý a tyran z Boží vůle, C7 Gmi A a ne-li z vůle Boží, tedy pak tomu chtěl ďábel, Dmi C7 Gmi A jsem pán a císař Kain Devátý, a k tomu, ke vší smůle, Dmi A Dmi C7 i vrah - to kvůli noži, který odnesl si Abel, Dmi Gmi Dmi A bratr můj, bratr můj, bratr můj. 2. Ten den zněl krutě kornet andělův, tvůj oheň marně hoří, vždyť plamen končí v pekle a má zelenavý nádech, tu Satan zhasil oheň Abelův a spárem, který boří, Dmi C7 Gmi A můj nůž mi vyrval vztekle, a už odnášel si ho v zádech Dmi C Dmi bratr můj, bratr můj, bratr můj. Dmi *: A tak bloudím po Evropě, místo nože kytku v klopě, Gmi Dmi neboť vždycky romanticky vypadati mají vrahové, proto lidé z lepších vrstev sdružují se do bratrstev, Gmi A načež s každou bratrovraždou přemýšleti začnou o nové. 3. Teď Kainem se hemží citáty a lidé cudně blednou, i odsoudí ho šmahem a znovu připraví si nože, Dmi C7 Gmi A jsem šťasten, že jsem Kain Devátý, já zabil jsem jen jednou, Dmi C7 však Abel, ten je vrahem, neboť každý z vás je, ó, Bože, Dmi Gmi Dmi Gmi Dmi A bratr můj, bratr můj, bratr můj, bratr můj, Dmi C7 Dmi bratr můj, bratr můj ...