Limericky (Kryl Karel)

D A7 D 1. V Bystrici na konci roku G D dal jsem si několik loků A7 [: po whisce s ledem G D ležím teď s vředem, A7 D s angínou ze streptokoků. :]