Nehažte kamení (Kryl Karel)

C Ami F E Ami G7 C Ami F E Prosím, nehažte kamení, nehažte kamení na mou tvář, Ami F D7 G nosím ďáblovo znamení, na čemž nic nemění svatozář, C Ami F E a proto prosím, nechte těch ohledů, nechte těch ohledů bezcenných, Ami F G C H Emi děsím se vašich pohledů přes hlavy sousedů upřených. G Emi G Za chvíli rozsudek hlasitě přednesou, D Emi D G a potom poběží pro sako z pruhů, Emi G Emi G prý pro můj posudek více mě nesnesou, D Emi D H7 a naší mládeži půjde to k duhu. Emi G Ami H Spěchám, nechte těch proslovů, nechte těch proslovů o scestí, Emi G Emi D Emi D nechám na cestě k domovu rezavou podkovu pro štěstí, Emi D Emi D Emi D Emi pro štěstí, pro štěstí, pro štěstí ...