Noviny (Kryl Karel)

Hmi A 1. Vane vítr z polí, vane vítr z rovin, D F# z nekonečných rolí tekou stránky novin, D A7 zaplavuje Prahu potištěné smetí D Emi(A) F# Hmi A7 Hmi F# novin bez obsahu, novin bez paměti. 2. Heslo do titulu s hlavou politika, cara Caligulu lidu bez jazyka, vane vítr z rovin dneska jako kdysi, tupé stránky novin na záchodku visí. 3. Lidu na Východě zuby vylomila slova o svobodě cara-lidumila, každý cara vidí: mluví o člověku, ježto má rád lidi, nejlíp na česneku ...