Omezená suverenita (Kryl Karel)

C G 1. Račte, panstvo, vyslechnouti baladičku, F G C kterak možno usednouti na vějičku, (C) F C [: slyšte slova podložená četbou Tacita F C G C o tom, co je omezená suverenita. :] 2. Od zastávky u Anděla lkala Lajka, z amplionu dováděla balalajka, [: balalajka rozladěná, velehlasitá učí, co je omezená suverenita. :] 3. Z poloviny skryti stínem tamaryšku, číhali jsme s Antonínem na Maryšku, [: neboť, je-li polapena, pozná ta či ta, jak vypadá omezená suverenita. :] 4. Jede Mařka autokarem z Pohořelce, povídá si s Lomikarem o veselce, [: jen co bude začepena, hned mu spočítá, co znamená omezená suverenita. :] 5. Do účesu vpletla stužku s pery dravce, vzpomněla si na častušku, na Psohlavce, [: když je pečeť přelomena, právo neskýtá, lidu zbude omezená suverenita. :] 6. S pečlivostí předojemnou palaš kuje, dokuje, a pak si se mnou zalaškuje, [: doma ho pak jeho žena bičem přivítá, nastane mu omezená suverenita. :] 7. Mějte z toho poučení, lidé milí, neházejte přesvědčení do obilí, [: neboť, je-li zahozena flinta do žita, přijde na vás omezená suverenita. :] 8. Za tenhleten morytátek mravokárný zašijou tě ňákej pátek do cvokárny, [: naučí tě vyškolená autorita, kterak chutná omezená suverenita. :]