Platýs (Kryl Karel)

Ami F7 E Ami G E 1. Nač vlastně lháti, když ti stejně nikdo nevěří, Ami G život se krátí, beznadějně zvoní u dveří, C G Ami na dveře zíráš - pohled blázna v sadě mandloní, F E pak otevíráš - chodba prázdná, nikdo nezvoní. 2. Nač vlastně bát se, když se hrozby nikdo nebojí, trestanec vládce breptá prosby v cizím pokoji, sta lží se kupí, platýs hlídá krok tvůj po kroku, lesklý a tupý jako slída - démant otroků. Ami G R: Věk sinalých dní a mrazivé luny, E Ami (E) kdy z němoty zní tón ostnaté struny, (Ami) G teď mrazivě mží do šedého prachu, E Ami Emi hle - písmena lží na pomníku strachu. 3. Nač vlastně jásat, dřinou žlutí, smrtí značeni, nač dbáti zásad, jež tě nutí lháti nadšení, načpak se šklebit, kývat hlavou s hřívou odranou, když být je nebýt, levá pravou, útok obranou? 4. Nač dělat cosi, co jsme ve snu nikdy nechtěli, nevědět, kdo jsi, hledat vesnu mečem z oceli, po čase slevíš, bleskne rudá, vetklá do klopy, víš nebo nevíš, kdo tě udá a kdo pochopí? R: 5. Tma škrtí hlasy, znějí z mlází zpěvy bojarů, hle - nové časy, v kterých vzchází zima po jaru, chladno je němé, svítí mastně listy jazyků, ze strachu lžeme, nebo vlastně jen tak ze zvyku? 6. Strach nebo lhaní - stopy kroků v bílé závěji, nezvaní zvaní na sta roků závěj navějí, křidélka hmyzí, pískot syslí, slůvka nezvaná, v závěji zmizí mrtvé smysly blázna skřivana. R: