Karneval (Klíč)

Ami G Ami 1. Snad sám Bůh se po mostě blíží, C G C růže planá, zlatý roj, G Ami jiskry podkov stíny mu kříží, G Ami G v slunci jak rtuť se leskne zbroj. 2. A ten most, co práve míjí, kamení bílé jak z cukru má, usnul čas a kůň kloní šíji, pod mostem v řece plyne loď, ta tvá. Dmi C Dmi 3B: V bárce štká s dívkami dáma, F C F na míse hrozny, jablka jsou, C Dmi fíky, višně, že je však sama, C Dmi pátrá po milenci pod vodou. 4B: Plyne proud, most je tak stálý, stín řeky obraz navrací můj, slunce růže na mostě pálí, má je voda a ten kámen tvůj. 5. Karneval zítra už začne, v tanci masky ukryjí tvář, páv a orel, hyeny lačné, nikde láska, nikde svatozář. 6B: Karneval začal už včera, vířil marně v ulicích roj, můry, draci, havraní pera, nikde onen, jemuž jiskří zbroj. 7B: Zbyl tu kmán, troufalý básník, básně, ty vůbec nemusím mít, on byl Bůh, a ty jsi spíš chasník, v té masce můžeš leda kníry skrýt. 8. Zbyl jen most a pod ním panna, sen se jim dozdál, panoš jel dál, tys cizí sen, a já v srdci rána, ty mě nemáš, já tě nedostal. Ami G Ami 9: Já tě nemám, tys mě nedostal ...