Provizorní balada (Kryl Karel)

C F G Ami F Ami G C G 1. Sedí na lavičkách, hrají čáru u zdí činžáků, C F G Ami F Ami G Ami hrají po uličkách na kytaru, v kapse sáček buráků, C F G Ami G Ami G C G cestu předurčenou nepochválí, lžím se nediví, C F G Ami F Ami G Ami hlavu přeplněnou ideály, jež bohužel neživí. G R: Zatímco vytrvale hledají podnájem, Ami F E každý z nich okázale předstírá nezájem, Ami F E tvrdošíjně uctívají vzory ulice, Ami Dmi Ami Dmi E vždyť svatí se dnes dožívají věku jepice, věku jepice. 2. Ještě provonění květy zvonků z toulek nedělních, stojí uhonění u svých ponků nebo stavů přádelních, práci po okolí jenom tuší, víc se čaruje, když se nepodvolí, jak se sluší, ukazovák varuje. R: Vůbec nic neznamená upřímné jednání, pán starší poznamená, že nemá chování, jestliže se nepoučí příliš mladý muž, Dmi E Ami přelíbezně doporučí: Zařaď se a kuš! Zařaď se a kuš!