Ruská ruleta (Kryl Karel)

Ami G Ami G Ami G Ami G Ami G Ami F Ami G9 1. V studené parádě kožených křesel, Ami G Ami G Ami G kožených křesel, kožených křesel Ami G Ami F Ami G sešli se k poradě výrobci hesel, Ami G Ami G Ami výrobci hesel, výrobci hesel, F Ami(C) (Ami) C mnohé, co hrozilo, pozbylo punce, Ami G C(Ami) G7(F) za okny mrazilo srpnové slunce Ami G Ami F a křičelo na lidi "pamatuj!", Ami G Ami F Ami F Ami F E a křičelo na lidi "pamatuj!" 2. Pod hnědí sieny sežehlých trámů sežehlých trámů, sežehlých trámů hleděly hyeny na věže chrámů, na věže chrámů, na věže chrámů, v ulici trpěly pahýly stromů, hleděly na střely v průčelích domů a křičely na lidi "pamatuj!", a křičely na lidi "pamatuj!" Ami G Ami Rec: Jen najatý přístěnek zapadal prachem, G Ami jen pavouci v síti a trpký pach klihu, F Ami a embrya myšlenek chvěla se strachem, Emi Ami Emi Ami G Ami G E7 kéž nemusí žíti, kéž nemusí z lihu! 3. V zelené zahradě slyšel jsem trávu, slyšel jsem trávu, slyšel jsem trávu, mluvila o zradě, o pěstním právu, o pěstním právu, o pěstním právu, mluvila o mužích s tvářemi šelem, mluvila o růžích nad dívčím čelem, jež křičely na lidi "pamatuj!", jež křičely na lidi "pamatuj!" 4. Před sebou muletu, vládci se smáli, vládci se smáli, vládci se smáli, podivnou ruletu s pistolí hráli, s pistolí hráli, s pistolí hráli. Rec: Minulo září, a ulicí chodí jen milion tváří - těch zbloudilých lodí, a žádná z nich neslyší "pamatuj!", Ami F Ami F Ami a žádná z nich neslyší "pamatuj!" "Pamatuj!"