Binance

Sosna (Klasické trampské písně)

Hmi Emi6 Hmi Emi6 1) Na stráni tak opuštěná Hmi F#7 Hmi stála stará sosna. Hmi Emi6 Hmi Emi6 Když jsem já tam pod ní ležel, Hmi F#7 Hmi zpívala mi do sna. A7 D Sama už dávno stála, A7 D F#7 jenom si vítr s ní hrál. Hmi Emi6 Hmi Emi6 Kamaráda snad též měla, E7 A7 člověk jí ho vzal. A D A R: Můj starý brachu, tebe noc až skryje, A7 D zpívej mi chvilku svoje melodie. A D Hmi G My dva jsme starý a to znamená, D A7 D že naše srdce jsou už zlomená. 2) Mrtvá je ta stará sosna vichřice ji sťala. Jenom pahýl do tmy trčí, tam kde ona stála. Bledá noc na nás kývá, pára lehá na říčku. Smuten já tu pod ní stojím zpívám písničku. R: Můj starý brachu ...