Stín topolů (Kryl Karel)

Ami Emi ... 1. Tvář lehce chladí stín topolů, Ami G Ami G bílé dámy z výkladů Ami G Ami G Ami vhánějí mi stále pod obočí pláč. 2. Trochu mi tu vadí smích gigolů, zámky na sto západů říkají, že smím jen u tvých dveří spát. G Ami G Ami R: Zápraží studí, plášť nestačí, G Ami G E ráno tě vzbudí zášť pavlačí. 3. Venku už tě čeká houf ctitelů, křídou bílím nároží, ač jsem blázen, přesto budu tě mít rád ...